Innkalling til årsmøte 2015 i Norsk filmforbund – lørdag 21 november

Fremhevet

Kjære medlemmer i Norsk filmforbund og Norske Filmregissører!

Vi ønsker velkommen til årsmøtet i Norsk filmforbund,

lørdag 21. november kl. 09:30 – 17:00.
Sted i Oslo sentrum annonseres senere til påmeldte deltakere.

Årsmøtet er Filmforbundets øverste organ og styret oppfordrer så mange som mulig av medlemmene til å møte opp. Hvis du ikke kan møte, ber vi deg om å gi fullmakt til et annet medlem. (Fullmaktsskjema ettersendes)

Under finner du en lenke der du lett kan melde deg på, legge inn forslag til saker, og forslag til styremedlemmer. Les videre

Vi lanserer ny hjemmeside!

Norsk filmforbund har fått ny hjemmeside!

filmforbundet.no

En lenge etterlengtet og mye etterspurt oppgradering av vår tilstedeværelse på nett. Den nye siden integrere den nye rettighetsportalen, innlogging til medlemssider og din profil og vil etter hvert romme en rekke nye tjenester for våre medlemmer.

Vi målsetting er at det skal være enklere å finne den informasjonen man leter etter, og at filmforbundet.no blir det naturlige stedet å gå, når man leter etter film- og tv-relatert informasjon.

Denne wordpress-siden vil ikke lenger bli oppdatert og vil om kort tid bli permanent fjernet.

Hjertelig velkommen til vår nye hjemmeside!

Nordiske bransjeaktører med rettighetsmanifest

flaggheising-kopi-768x400

Sentrale nordiske bransjeorganisasjoner, anført av Norsk filmforbund, går nå sammen om et felles rettighetsmanifest. – Dette manifestet er også et signal til lovgivere om at de må verne om opphavsretten, sier Bjørn Brem i NFF. http://rushprint.no/2015/11/nordiske-bransjeaktorer-med-rettighetsmanifest/  Påmelding til Nordic Copyright Symposium 10 november: https://www.deltager.no/opphavsrettsseminar

Gratis HMS kurs for film og tv bransjen – Øk din kompetanse!

2 dager gratis HMS-kurs i Oslo :  risikoanalyse og systematisk HMS/ Internkontrollforskriften. 

Risikoanalyse

Kan du gjøre rede for at det er gjort en forsvarlig risikoanalyse før opptak? Er de ansatte tatt med på råd? Er dette skriftlig-gjort? Har virksomheten en HMS perm? Er de ansatte kjent med denne? Foretas det en systematisk oppfølging av at HMS-rutinene overholdes?

Fredag 16. oktober

• Risikoanalyse. Teori og gruppearbeid med konkret manus og produksjonsplan. Meld deg på her: link

Lørdag 17. oktober
• Krav til systematikk i HMS-arbeidet. Internkontrollforskriften. Hvordan løser vi dette i vår bransje? Meld deg på her: link 

Kompetansebevis

«Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer.»

Arbeidsmiljøloven stiller krav til dokumentert HMS-kompetanse hos arbeidsgiver, mellomleder og tillitsvalgte. Internkontrollforskriften stiller også krav til dokumentert risikoanalyse og tiltaksplaner for å redusere sannsynlighet for – og konsekvens ved – arbeidsulykker.

Vi legger opp til aktiv bruk av deltakernes erfaringer, praktiske øvelser, og dialog rundt hvordan vi på en effektiv måte kan innarbeide rutiner for bedre sikkerhet i vår bransje

FULLT! Dramaturgi i dokumentarfilm

KURS: DRAMATURGI I DOKUMENTARFILM
– erfaringer fra en Commissioning Editor.
Dato: 1. Oktober 2015. Kl: 10:00-17:00
Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3. 0818 Oslo.
Pris: kr. 100,- (medlemmer i Norsk Filmforbund) / kr. 500,- (andre)

Målgruppe: Dokumentarfilmskapere, produsenter, regissører og manusforfattere.

Kurs med Lorenzo Hendel, tidligere Commissioning editor i RAI3, er bygget på hans bok «Dramaturgy of Documentary Cinema. Storylines and Production Experiences to Tell the Reality».
Kurset vil gå gjennom praktiske eksempler for å vise de forskjellige dramaturgiske valg en filmskaper tar for at filmen skal nå frem til sitt publikum i det internasjonale markedet.

For mer informasjon se Program for kurs med Lorenzo Hendel.

På grunn av stor pågang har vi flyttet kurset til Kulturhuset på Youngstorget – dermed har vi noen få plasser ledig.

Påmelding her.

15.09.2015: Ny opphavsrettsavtale i kraft på TV-området i dag!              shutterstock_58984606      Kjære medlem av Norsk Filmforbund! Etter nesten 2 års meget harde forhandlinger, trer den nye opphavsrettsavtalen i dag endelig i kraft under TV-drama og TV-underholdningsoverenskomsten mellom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen (som i dag representerer alle de 131 organiserte  produksjonsselskapene).

Opphavsrettsavtalen gjelder både lønnsmottakere og selvstendige næringsdrivende med forvaltningskontrakt med NFF/F©R.

1.Følgende tekst om opphavsrett skal fra og med i dag, den 15.09.2015, inn i alle TV-kontrakter (copy+paste):

«Særskilt avtale om opphavsrett mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen for medlemmer med forvaltningskontrakt med NFF/ F©R:

1. Overdragelse av rettigheter
Norsk filmforbund garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av åndsverkloven, og at Norsk filmforbund er berettiget til å videre overdra disse rettighetene uten begrensninger.

2. Rettighetserverv
2.1 Produsenten erverver enerett, uten geografiske begrensninger, til enhver form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært) i forbindelse med produksjonen. Dette omfatter også avledede rettigheter (format, remake, merchandise etc), bearbeidelse, samt retten til videre-overdragelse, med de begrensinger som fremgår nedenfor.
Rettighetservervet gjelder uten begrensninger i tid. For så vidt angår regissører og manusforfattere, på TV-drama begrenses lisensperioden for kringkasters utnyttelse lineært og ikke-lineært til 7 år.
2.2 Det presiseres at rettighetservervet etter punkt 2.1 ikke begrenser individuelle avtaler mellom regissør/manusforfattere/utvikler og produsent om royalty for utnyttelse av produksjonen.

3. Rettighetsforbehold
For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan produsenten ikke erverve;
(i) rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser; og
(ii) rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. Med «tredjepart» menes annen aktør enn kringkaster (produksjonsselskapets kunde) som videresender eller på annen måte tilbyr audiovisuelt innhold fra flere kringkastere (for eks. tv-kanal-pakker).

Tredjepartsforbeholdet i punkt (ii) skal ikke begrense retten til co-produksjon og salg av visningsretter/readymades.

Partene beholder retten til å kreve vederlag for de rettighetene som er definert i ovenstående paragraf pkt.(i) – (ii), f.eks. gjennom kollektiv forvaltning. Det samme gjelder i utlandet, forutsatt at det foreligger lovbestemmelser om tvangslisens, forvaltningsordninger basert på lovbestemmelser om avtalelisens eller andre tilsvarende kollektive forvaltningsordninger uten spesifikk lovhjemmel.»

2.Hva betyr dette for deg? – Penger for din opphavsrett!
                                                                                                                                                         Har du forvaltningskontrakt med NFF/F©R og denne teksten i alle TV-kontraktene dine, vil du få du penger fra NFF/F©R for din opphavsrett når TV-produksjoner vises på TV lineært (direkte) eller ikke-lineært (herunder tilleggstjenester som start forfra, ukesarkiv).
Har du ennå ikke signert forvaltningskontrakt med F©R/NFF, gjør det i dag ved å klikke her: 
Signer forvaltningsavtale F©R

3.Lenker til overenskomstene og standardmaler for TV-kontrakter på NFF sine hjemmesider

TV-drama:
https://filmforbundet.wordpress.com/tv-drama/

TV-underholdning:
https://filmforbundet.wordpress.com/omrade-2/tv-underholdning/

4.Send inn kontraktene dine til vurdering av forbundets advokater og jurister!
                                                                                                                                                            Både av dokumentasjonshensyn og for at du skal sikre at du har en «riktig» kontrakt om følger avtaleverket, ber vi stadig om at dere sender inn kontraktene før dere signerer.

Forbundet har per i dag to juridiske rådgivere:

Bjørn Alexander Brem (Forbundsadvokat)
bjorn@filmforbundet.no
Halvard Djupvik Smedsrud (Forbundsjurist)
halvard@filmforbundet.no

Du kan velge mellom 2 timers gratis juridisk bistand (og kr.500/t i egenandel utover dette), eller utvidet forhandlingsbistand for ferdigforhandling av din kontrakt.

Vi er her for å hjelpe deg. SAMMEN ER VI STERKE!

Med vennlig hilsen NORSK FILMFORBUND

Medlemsmøte i morgen kl. 18.00 i Skippergata 22

Kjære medlem!

Medlemsmøtet i morgen kl. 18.00, av holdes i lokalene til Sparebankstiftelsen DnB Sentralen.

Adressen er:
Sparebankstiftelsen DnB Sentralen
Skippergata 22 (inngang fra Prinsensgate)
0154 Oslo

Vi skal være i lokalet i toppen av bygget som går under navnet «Loftet», og det merkes med NFF på inngangsdører. Det blir servering av fingermat fra Elvebredden.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
Norsk filmforbund

Medlemsmøte torsdag 20. august kl. 18.00

Kjære medlem!

Vi inviterer med dette til medlemsmøte torsdag 20. august kl. 18.00.
Agenda for møtet er årets forhandlinger.

Meld deg på her:
Påmeldingsskjema medlemsmøte 20. august, kl. 18.00

Påmeldingsfrist: tirsdag 18.august

Det er nå en reel fare for brudd i forhandlingene på både TV-drama og TV-underholdning, og det er derfor viktig at så mange som mulig stiller på medlemsmøtet! Der får du utfyllende informasjon om veien videre.

Det blir lett servering av mat, og sted annonseres når vi vet hvor mange som kommer!